България

Велико Търново 5000
ул. "Типографов" 1
Емилия Тихова

Телефон: 062 631259
GSM: (+359) 887 786693
GSM: (+359) 888 237360

E-mail: vulcan@mail.bg